Kære Medlemmer.

 

Jeg håber at I alle er kommer godt ind i 2021.

Det har været et år med store udfordringer for alle.

Her i vores Kontaktpersonforening har vi også været udfordret.

 

Vi fik at vide dengang den første COVID-19 bølge ramte os, at vi kun skulle varetage “livsnødvendige” opgaver hos vores Borgere.

Hmm, det var svært.

Vi ville gerne gøre det aller bedste for Borgerne, samtidig med at vi skulle passe på os selv og også være med til at mindske smitten risikoen.

 

Jeg synes at vi har klaret det flot, så nu kan vi også kalde os linedansere. SMILER

 

Bestyrelsen har kun holdt et enkelt møde og vi har måtte aflyse vores Temadag, som vi ellers så frem til.

Derfor har 2020 også været et mere ensomt år end det plejer.

Vi har ikke kunnet komme til de kontaktperson møder som er så nødvendige for vores arbejde og vores sociale trivsel, og vi fik derfor heller ingen Kollegial sparring omkring vores arbejde.

 

Vi nåede dog at være på skolebænken, med afstand, 2, nogen steder 3 gange. Det var da “Opkvalificering af Kontaktpersoner” blev afprøvet, sammen med Døvblinde konsulenterne.

 

COVID-19 har også spændt ben for de møder vi var i gang med omkring at få en Fagforening i ryggen. Vi håber at vi når dette mål i år.

Tak til Dorthe for hendes foreløbige arbejde omkring dette.

Tak til Anne Marie Burmølle for arbejdet med hjemmesiden.

Tak til Bestyrelsen for samarbejdet i år.

Tak til dig som stadig er medlem.

Tak til alle støttemedlemmerne, nye som gamle.

 

I får besked senere om det bliver muligt at afholde vores Generalforsamling i år.

 

Med ønske om at alle holder sig fri af Corona og med håb om et meget mere socialt nyt år,

sender jeg alle de varmeste hilsner.

 

Tove Bøgely

Formand.