Nytår 2020

Kære alle medlemmer og bestyrelse i DBK

Så er 2019 rindet ud og vi kan se tilbage med en god følelse.

Som I ved har vi først og fremmest brugt timer på Projekt “Opkvalificering af Kontaktpersoner”.

Vi er nu så langt i processen at det er blevet frigivet til CFD med opstart her til januar.

Det bliver spændende at teste programmet ved de kommende kontaktperson-møder, som er planlagt frem til juni 2020.

Håber på at der allerede vil foreligge en god og konstruktiv “feedback” fra brugerne, når vi holder det næste møde i Valby til marts.

Bestyrelsen har holdt to møder ud over dem i Valby. Det har været gode møder hvor vi bla. har arbejdet med et oplæg til at profilere os noget mere. Vi fik lov til at prøve det af i Erfagruppen på Fyn med det resultat at vi har fået nye medlemmer og nye støttemedlemmer, herligt.

I den forbindelse vil vi forsat opfordre hver og en af jer om at snakke godt om vores forening, både til jeres borgere og kollegaer. Jo bedre vi bliver klædt på, jo større glæde for vores borgere.  Og husk at jo flere vi er jo stærkere står vi, når vi her i 2020 skal holde møde med to fagforeninger om et evt. medlemskab.

I år blev året hvor SL fik pålagt at spare gevaldigt. Dette kom så til at gå ud over os da de meddelte at de ikke kunne give os det årlige tilskud. De lod især skinne igennem at vores medlemmer ikke alle står i SL. Så når de nu skal spare ønsker de ikke at støtte medlemmer som står i andre fagforeninger.

Bestyrelsen arbejder videre med andre muligheder om et årligt tilskud.

Vi har været på besøg hos FDDB i november og holdt et fint møde med formand Anders Fransson. Vi var omkring rigtig mange emner som berører os alle, brugere og kontaktpersoner. Så vi blev enige om at vi fremover vil arrangere møder når behovet opstår, til alles bedste.

Som aftalt på vore generalforsamling har vi nu fået luget ud på vores hjemmeside. Tak til Anne Marie Burmølle for dette arbejde. Jeg vil opfordre jer til at gå ind og besøg siden www.kontaktpersonsforeningen.dk, og giv os meget gerne en tilbagemelding uanset om det er ros eller ris. Vi vil gerne gøre siden endnu bedre, når det nu er vedtaget på generalforsamling, at vi forsat skal have den.

Vores tidligere formand nåede desværre ikke at få Persondataloven lavet færdig, så den er vi i fuld gang med. Alle medlemmer vil få en mail i løbet af året som skal besvares og sendes retur om accept på at vores Kasserer og sekretær, har jeres personlige oplysninger. Ligesom I er blevet spurgt alle andre steder.

På næste bestyrelsesmøde vil vi planlægge vores Temadag. Derfor er det en god ide allerede nu at reservere datoen og få den sat ind i kalenderen: Temadag i Odense, lørdag den 25. april 2020.

Her til sidst vi jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg glæder mig til vores møder hver gang, da jeg føler at vi har en god kommunikation med gensidig respekt og en god humor.

Med ønske om et godt nytår for alle ser vi i bestyrelsen frem til, hvad vi opnår af resultater for vores forening i år 2020.

På bestyrelsens vegne

Tove Bøgely