Medlem

Medlemsfordele

Som aktivt medlem

betaler du 50 kr månedligt – opkræves 1/2 årligt – Dette er fradragsberettiget.

Som aktivt medlem

modtager du Infonyt fire gange årligt, bliver inviteret til generalforsamling, kurser, temadage med forplejning undtagen drikkevarer, samt betalt transport efter billigste offentlige transport.

Som passivt medlem

betaler du 100 kr årligt (ikke fradragsberettiget), og modtager Infonyt fire gange årligt.
Som kontaktperson er du velkommen til at deltage i generalforsamlinger, temadage og kurser, men der ydes ikke tilskud til forplejning.
Til generalforsamling ydes der tilskud til transport efter billigste transport.

Bliv medlem:

Når du har besluttet dig for at blive medlem, skal du udfylde formularen i højre side.
For at kunne give dig fradrag for kontingent som aktivt medlem, skal vi  indberette det indbetalte beløb til skattemyndighederne. Det kræver, at du oplyser dit CPR. nr. Det er kun kassereren, der får disse oplysninger.

Ofte bliver vi spurgt i forbindelse med henvendelser til diverse instanser,  hvor mange timer kontaktpersoner arbejder gennemsnitlig, så derfor vil vi gerne du påfører et cirka antal, også som passivt medlem.
Ligeledes vil vi gerne vide fordelingen af kontaktpersoner, så skriv gerne hos hvilken kommune du er ansat.

 

Bliv Medlem

* skal udfyldes

Dit navn*
E-mail*

 


Please leave this field empty.
 
Gade og nr.*
Postnr. og by*
Telefon
Cpr. nr.*

 

 

Medlemskab* AktivPassiv
Er du*

 

Tegnsprogsbruger?Hørende?

 

Hvor mange timer er du ansat?*