Døvblinde Kontaktpersonsforening

Stiftet 15/05-93

En lille beretning om hvordan vi fik foreningen op at stå

Skrevet af Ingrid Rasmussen

En dag var jeg på arbejde hos forhenværende formand for Foreningen Danske Døvblinde ”FDDB” Ove Bejsnap, han konfronterede mig i om ikke det var en god ide at vi kontaktpersoner fik oprettet en forening. Hans formål var at da vi er meget spredt i hele Danmark, bare det at kunne mødes og få ens holdning, og evt. overenskomst.

Jeg kontaktede Elly Normagi om det, hun var straks fyr & flamme, men syntes det skulle være SL i Jylland idet der er flest kontaktpersoner.

Jeg kontaktede så SL i Vejle, de var positive, vi fik en der hed John Nielsen, han var faglig sekretær i SL, vi blev så enige om at holde møde som foregik hos mig i mit hjem.Han ville høre om hvad vi havde tænkt os og hvad formålet var også osv. Han lyttede til os og var meget positiv, men kunne ikke bare alene tage bestemmelse selv, det skulle han hjem og drøfte med resten i SL.

Så en dag kom der besked om at der var grønt lys. Jeg kontaktede Elly Normagi, vi blev så enige om at holde møde den 15. maj 1993. Vi fik lokale i SL’s, og må indrømme, at vi startede på bar bund.

Vi kom til Vejle, der var kaffe m/rundstykker, drikkevarer og frugt. Kl.12.00 kom der det kolde bord med alt hvad hjertet begærer samt kaffe m/småkager. Det gav et gib i os over alt dette, fordi vi havde jo ingen penge dengang, tænkte hvad nu, hvordan skal vi få det betalt. Med røde ører blev vi hurtigt beroliget af John Nielsen der sagde at det er SL, der gav det som start, kan godt sige vi åndede lettet op, dernæst fik vi at vide at vi kunne søge om tilskud, og må sige siden har SL givet os tilskud på 20.000 kr. hvert år siden 1993.

Den dag blev der så valgt bestyrelse og det har vi haft meget glæde af, idet vi har holdt generalforsamling i Vejle, Nyborg, SL i København i Brolæggerstræde den gamle Carlsberg bryggeri, Fuglsangcenter, Odense og Fredericia på Postgården.

Og gennem årene i forb. med vores faglige møde el. generalforsamling, så dagen før havde vi forsk. foredragsholdere, såsom psykolog til bl.a. mindfulness, kan ikke huske det hele, men det har vi, og så har vi også dialog med kollegaer bl.a. om vores arbejde og hvordan man kunne gøre det bedre osv.

Generalforsamlingen var 1 gang om året, men nu er det hvert 2. år, bestyrelsesmøde er på skift 4 gange om året, måske lidt ekstra hvis der er behov for det.

Nogle gange kun en dags fagligt møde, flere synes 2 dage er bedst da vi bor spredt, og tiden bliver så knap til andet end møde.

Så gennem 25 år har der så været skiftet ud af bestyrelserne og kasserer, så meget glæde har vi dog haft og fået, takket være SL’s tilskud, fordi ellers så gik det ikke.

Vi har haft mange gode dialoger gennem årene og arbejdet på at få overenskomst, men som SL har bemærket os, er det svært at få det, da vi er en lille gruppe og de fleste af os har for få timer.

Men vi blev enige i at bare vi kan få drøftet det med hinanden om forskellige problem stillinger, og have godt socialt samvær med hinanden, da vi til dagligt arbejder meget alene, så på den måde har vi glæde af hinanden når vi mødes.

Vi holdt 10 års jubilæum på Ærø, 20 års blev i Berlin, og vi havde bus for os selv med chauffør, i Berlin var der nogle som deltog i ”Den mørke Restaurant”, og fik serveret i mørke, så man kan forestille sig hvordan det er at være døv/blind, så 25 år i Stettin var vi med tandlægeforening i bussen, så der kan man så bare se hvor godt det nu er gået for os, selvom vi ikke er ret mange medlemmer, men godt socialt samvær har vi haft når vi endelig mødes, og kan hjælpe hinanden med gode råd.